Elbilsaken; Grefsenlyst har fått innvilget støtte fra Oslo Kommune til utbyggingen. Dette reduserer regningen med kr. 130.000,-

Oppussing av fellesarealer; Styret har besluttet å gjennomgå planer for oppussing av innvendige fellesarealer. Igangsetting f.k. vinter/vår. Arbeidet omfatter sparkling, maling og "flikking" innvendig, slik at fellearealene igjen fremstår nye og fine.

Skråningen; Styret arbeider videre med planlegging av skråningen, samt beplantning av utomhusareal.