Malearbeidene starter i fellesarealene uke 42/43. det blir sendt ut eget skriv til alle beboere.

Taket på sykkelboden lekker - dette blir utbedret av T-Tak AS, som legger ny takshingel.

Utelamper på balkonger; enkelte beboere opplever at utelampene av ulike årsaker slutter å fungere. Det hjelper ikke å bytte pære, lampen er simpelthen ødelagt. Dessverre har det vist seg umulig å få tak i eksakt samme lampe. Styret har derfor besluttet å kjøpe inn noen eksemplarer av en svært lik lampe, slik at berørte beboere kan få skiftet den defekte.