-Smekklåser til alle boddører blir montert i månedsskiftet juni/juli d.å.
-Innbruddet i bodene er anmeldt til Politiet, og beboere som ønsker ytterligere info ifm. forsikringssaker, bes kontakte styret.

-Jubileumsfesten; invitasjoner med bindende påmelding blir delt ut ila. få dager. Dato for festen er fredag 23. august.

-Nettinggjerdet mot Grefsenkollveien blir reparert av Vaktmesterkompaniet denne uken. Dette som følge av skader ifm. snømåking sist vinter.

-Borettslaget har nå mottatt tilskuddet fra Oslo Kommune for montering av elbilladere i garasjeanlegget. Beløpet er kr. 130.000,-

-Oppussingen av fellesarealene blir iverksatt 4. kvartal d.å.