Styret har ryddet sykkelboden og tatt bort sykler som ikke var merket «mai 2021» innen 1. juni.
(10 sykler/ca. 22 % av plassene). Syklene vil stå lagret i garasjen på p-plass nr. 74 frem til søndag 20. juni 2021.
Etter dette blir syklene gitt bort til veldedig formål.

Styret
04.06.2021