For de som har gasspeis med årlig tilsynsbesøk fra AlfaOlis, blir dette den 3. desember 2020.  Hver enkelt leilighet vil bli kontaktet av AlfaOlis for avtale av et konkret tidspunkt. Spørsmål vedrørende denne servicen kan rettes til service@alfaolis.no. Styret får en kvittering fra AlfaOlis der også målerstand på gassforbruk er avlest. Dette danner grunnlaget for fakturering av hver enkelt sitt gassforbruk. Faktura kan forventes utstedt fra USBL i januar 2021."