Det er på tide å frigjøre plass i sykkelboden og rydde bort sykler som ikke benyttes. Vi trenger de plassene vi har.

"Vi har undersøkt og fått aksept fra juridisk avdeling i USBL om at vår praksis med å fjerne umerkede sykler er helt i tråd med vanlig praksis i andre borettslag og sameier."

Vi utfordrer derfor alle sammen til å tenke over om dere virkelig har behov for sykkelplassen som dere benytter.

  • Vil du noen gang få bruk for barnesykkelen til barnet ditt, som nå er blitt ungdom/voksen?
  • Vil du noen gang få bruk for sykkelen din som allerede har stått i mange år uten f.eks. luft i dekkene?
  • Har du kjøpt deg el-sykkel og glemt at du også har andre sykler i sykkelboden som du ikke lenger benytter?

Derfor må alle merke sykkelen sin. Sykler som ikke er merket med   navn, leil.nr og teksten «mai 2024» innen 1. juni 2024, vil bli gitt bort til et godt formål!

Mvh

Styret Grefsenlyst