Vi har i samarbeid med våre nabo-boligselskap jobbet for å bedre trafikk sikkerheten i Grefsenkollveien, og nå har bydelen vedtatt at noe skal skje, og saken er omtalt i Nordre Aker Budstikke NAB.

"Trafikksikkerhetsutfordring: Opplever daglig at mange bilister kjører langt over fartsgrensen på 40km/t og det oppstår stadig farlige situasjoner spesielt ved fotgjengeres kryssing av vei. Det har vært stygge sammenstøt mellom bilister og syklister. Høy fart spesielt nedover fra Lachmanns vei der rullehastigheten lett blir 60 km/t. Alle sameier/borettslag står bak felles henvendelse.
Ønskede tiltak: Diverse fartshumper og fotgjengeroverganger. Spesielt prioritert rett nord for Akebakken bussholdeplass der det også bør plasseres en fotgjengerovergang (mange turgåere til buss/Tufteplass/ Akebakken/Marka), men også behov for fartsdemping nord og sør for dette stedet".