Usbl sender i disse dager ut avregninger på lån med individuell nedbetaling (IN ordning) per 30.09. Disse avregningene sendes ut til alle eierne.

Begrunnelsen for avregningene er at bankene endrer rentene hyppigere, og USBL ønsker å sikre at beboerne ikke får en større avregning neste vår. USBL justerer ellers renter og avdrag i felleskostnadene fortløpende, men når renten oppdateres ofte kan det bli skjevheter.

Det kan også være greit å vite at skyldig/tilgodebeløp under kr 50,- vil ikke blir krevd inn/tilbakebetalt."