Offentlige myndigheter

Utvidelse av sykkelboden vår er et søknadspliktig tiltak som må godkjennes av Plan- og bygningsetaten. Naboer skal varsles og det må gis dispensasjon fra gjeldende regulering.

Selve tiltaket

Tilbygget innebærer en betydelig økning av funksjonelle sykkelparkeringsplasser. Vi har ved utformingen forsøkt å gi bygget et gjenkjennelig uttrykk. Vedlagte skisse E05 viser alternativ til planløsning og mulig løsning for sykkelparkering. Det er en viss fleksibilitet mht. innredning av sykkelboden.

Det vurderes også mulighet for sykkelvask, samt solcellepanel på taket, for lading av elsykler etc.

Utvidelsen og oppussingen av sykkelboden vil ha et miljømessig aspekt som forhåpentligvis vil gi oss argumenter i søknadsprosessen, samt mulighet for å søke om støtte fra flere aktører.

Dersom Plan- og bygningsetaten gir oss nødvendig dispensasjon / rammetillatelse, er vårt mål å ha et realiserbart forprosjekt som kan behandles av Generalforsamlingen våren 2023. Dette gjør det mulig å kunne komme i gang med selve byggingen i løpet sommeren 2023.

(Bildene ble litt små, sender dem som vedlegg på mail)