Det inviteres igjen til vårdugnad. I år er denne torsdag 9. mai kl. 17:00. Vel møtt!