Styret har etter generalforsamling 2020 bestått av følgende representanter:

Verv                                        Navn

  • Styreleder                              Øyvind Rutledal
  • Styremedlem                         Sigrid Rannem
  • Styremedlem                          Ann-Cathrin Nyberg
  • Styremedlem                          Mads Skotheimsvik

På valg i år er:

  • Styreleder                               Øyvind Rutledal
  • Styremedlem                         Ann-Cathrin Nyberg
  • Valgkomite                             Bjørn-Ivar Nilsen
  • Valgkomite                             ?

Dersom det er noen som er interessert i å delta i styret eller i valgkomiteen, ber vi dem gi tilbakemelding til valgkomiteen                  innen  02. mai. Både styreleder Øyvind Rutledal og styremedlem Ann-Cathrin Nyberg stiller til gjenvalg for 2 år.

Oslo 26. April 2021

For valgkomiteen

Bjørn Ivar Nilsen

                                    e-post: bjorn.ivar.nilsen@nordea.no                                  

Tlf. 97 77 13 36