Vår felles gasstank har nå rutinemessig blitt fylt i forkant av vintersesongen og styret erfarer at gassprisene har økt sammenlignet med i fjor. Dette gjelder kun for de som benytter seg av felles gassanlegg på Grefsenlyst (f.eks gasspeis).

Pris som vil bli beregnet ved neste fakturering, omkring årsskiftet,  vil være ca kr. 16 + mva. pr. kilo gass.
(I 2019 var prisen ca. kr 10 pr kg. I 2020 var prisen ca. kr 14 pr kg).