Den brune trefasaden på HUS D slites raskere enn de andre fasadene og skal nå males. Dette gjelder kun veggen mot HUS C! 

Torsdag 10. juni: Denne dagen blir veggen vasket. Det er da viktig at alle vinduer er lukket.

Mandag 14. jun: 
Denne dagen starter maleren. Da er det viktig at alle utvendige markiser er oppe slik at maleren får tilgang
til alt treverk som skal males.

 Styret
04.06.2021