Bygårdsservice skal vaske garasjeanlegget fredag 25. mai fra kl 08.00-14.00.

Det er viktig at alle kjøretøy, tilhengere og annet som dekker gulvarealet fjernes senest kl. 08:00 og ikke settes tilbake før kl. 14:00. På denne måten unngår vi å ta av felleskapets midler for å bekoste omvask.


Styret vil rekvirere fjerning av gjenstander som er til hinder for vaskingen.