Styret har i 2023 utredet behov og løsning for å ta vare på garasjeanlegget vårt sett opp mot de vannmengder som til tider samler seg. Firmaet "Alt i Asfalt AS" er engasjert til å utføre jobben. Løsningen som er valgt vil først rehabilitere de små skadene som er kommet siden 2009, og så har vi hatt fokus på løsninger som skal hindre vann/fukt i å trekke inn i vegger for fremtiden. Dette er ikke et arbeid som vil hindre vann i garasjen, det er det kun du som bileier som kan gjøre noe med ved å børste av snøen før du kjører inn i garasjeanlegget.

Arbeidet vil bestå av følgende:

  • Punktvis betongrehabilitering der det er synlige armeringsjern/rustdannelse. 
  • Kontroll og reparasjoner (der det er behov) av nedløpsrør
  • Legging av 40x40 mm hulkil av stoffet Plastijoynt i alle overganger mellom garasjegulv og vegg, samt rundt alle nedløpsrør

Arbeidet vil pågå i uke 5 og uke 7, på hverdager mellom kl 07:00-17:00. Noe støy må påregnes da det skal pigges i betongen.

Det vil i disse dagene/ukene være behov for at biler kjøres 1-1,5 meter frem slik at det blir plass til å jobbe bak bilen (overgang gulv/vegg). Bildet under viser et fargekart og hvilke dager DIN bil må flyttes. Noter gjerne dette ned i kalenderen din slik at dette viktige arbeidet ikke blir forsinket eller hindret. Alle som har lagret noe på gulvet i garasjen MÅ fjerne dette, ellers forhindres arbeidet med utbedring.