Denne uken ble arbeidet med å utbedre skadene på sykkelboden igangsatt. Det er
råte i en del panelbord og den midterste døren skal fjernes. Noen nødvendige forbedringer blir utført samtidig. Det blir montert nye dører og beslag. Arbeidet vil pågå frem til rundt Sankt Hans.

Pass på at barna ikke leker der det ligger gamle bygningsdeler, planker mm. som skal kastes.