Styret minner alle beboere om viktigheten av å rengjøre sine ventiler (ventilasjon). Da vil du få et mye bedre inneklima og hjelpe ventilasjonsanlegget vårt. I taket på badet er det avsug, og alle oppholdsrom er det til-luft. Vær forsiktig når du tar ut ventilen (ikke juster på åpningen!). Bruk støvsuger så langt inn i røret du kommer og monter ventilen forsiktig tilbake.
Tusen takk!