Styret minner beboere om å rense alle sluk og rengjøre avløpsrør. Dette gjelder både dusj,
servant på badet og på kjøkkenet. Demonter sluk og vannlås. Bruk MUDIN avløpsåpner og følg
bruksanvisningen for vedlikeholdsrengjøring.

OBS! Dere som har takterrasse har også sluk under plattingen deres som må renses!

Tusen takk!