Styret minner alle beboere om å vedlikeholde sine egne dører og vinduer. Dette kan enkelt gjøres med renhold og litt smøreolje på hengsler og andre bevegelige deler. Glideskinnen i bunnen av balkongdøren må rengjøres og smøres med litt olje for at den skal gli bedre. Smøreolje kan lånes fra smøreboden.

Riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Styret