Styret minner alle beboere om å vedlikeholde sine egne balkonger og terrasser. Alle glassflater
og rekkverk bør vaskes og rengjøres slik at det forlenger materialene sin levetid og at det
ser pent ut i borettslaget vårt.
Vi ser gjerne at den enkelte beboer også vasker vindusbrettene som er på utsiden av vinduene.

Tusen takk!