Styret minner alle beboere om å vedlikeholde sine egne balkonger og terrasser. Alle glassflater
og rekkverk bør vaskes og rengjøres slik at det forlenger materialene sin levetid og at det
ser pent ut i borettslaget vårt.
Vi ser også gjerne at den enkelte beboer vasker vindusbrettene som er på utsiden av vinduene.

Meldingen er også sendt ut på epost, der er det også med noen bilder.

Tusen takk!

Styret