Hei!

Styret vil minne alle sammen om å vedlikeholde vår egen sikkerhetsbevissthet ☺ Tusen takk for at du er årvåken og oppmerksom! Ikke åpne døren til mennesker du ikke har kjennskap til. Er du usikker, så la være å åpne! Påse at ingen fremmede biler kjører etter deg inn i garasjeanlegget. Unngå synlige verdigjenstander inni bilen. Påse at bodområdet vårt er låst til enhver tid. Styret anbefaler å montere laken eller sort søppelsekk på innsiden av boddøren for å hindre innsyn. Vi passer på hverandre!