Det er fortsatt noen beboere som kjører ut og inn av garasjeporten før det grønne lyset lyser.

Resultatet av det er at porten blir stående åpen etter dem, til neste bil kommer. Når dette skjer sent på kvelden, kan porten bli stående åpen hele natta, det er svært uheldig.

Vi presiserer derfor at man ikke skal kjøre før det grønne lyset lyser og porten er helt åpen!