Nyttig info

Fremleie/bruksoverlating

Det er ikke anledning til å fremleie leiligheter i borettslaget uten at det søkt og godkjent av USBL. Andelseier har det fulle ansvar overfor borettslaget for enhver skade eller ulempe som blir påført laget eller naboer av de som disponerer boligen. For mer informasjon, følg linken; http://www.usbl.no/SearchResults/tabid/4201/Default.aspx?Search=bruksoverlating