Nyheter

25 Latest Articles

Varsel om Generalforsamling for 2020

Til andelseierne i Grefsenlyst Borettslag Ordinær generalforsamling for 2019 Det vises til Lov om Burettslag § 7-4 ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og ...

Les mer


Info vedr. Speider & Barn og Kjelsåsspeiderne

Speider & Barn og Kjelsåsspeiderne ruster opp eiendommen sin, både innvendig og utvendig med det formålet at de ønsker å satse på mer bruk både internt og eksternt (utleie). Grunnet uklarheter med de nærmeste naboene knyttet til omfang og størrelse på utomhusplan, er dette arbeidet midlertidig s...

Les mer


Ventilasjonsanlegget i bygg B

Fredag 13.12 vil styret, sammen med Bjerke Ventilasjon, gjøre nye forsøk på å redusere noe luftmengde og støy fra ventilasjonsanlegget i Hus B. De leilighetene som vi ønsker tilgang til vil bli kontaktet i forkant. Dere andre trenger ikke å foreta dere noe. Dette til informasjon.   Styret...

Les mer


Refusjon av for mye innbetalt eiendomsskatt

Tilbakebetaling av deler (1/3) av innbetalt eiendomsskatt for året 2017 ble utført 18.11.2019. Refusjoner under 50 kr tilbakebetales ikke da kun fakturagebyret i seg selv er høyere enn dette. Beløp under 50 kroner tilfaller borettslagets felleskasse.


Avregning av gassforbruk 2019

Styret har nå avregnet gassforbruk, og sendt faktura til de dette gjelder. Sist gang var januar 2018, da basert på måleravlesning fra senhøsten 2017.   Årets faktura på gass dekker med andre ord nesten 2 års forbruk. Det er årsaken til at flere har fått en noe høyere faktura sammenligne...

Les mer


Julegrantenning

Det blir julegrantenning søndag 1. desember kl. 18:00. Vel møtt til denne etterhvert så tradisjonsrike samlingsstunden!


Originale garasjeportåpnere

Styret har fått tak i et svært begrenset parti med de originale portåpnerne som ble levert i 2009. Disse koster normalt kr. 850,- /stk. Pris for beboere kr. 500,- /stk.Kontakt styret på styret.grefsenlyst(a)borettslag.net


Oppstart malerarbeider i fellesarealene

Alfa Malermesterfirma AS begynner arbeidet tirsdag 15.10 om morgenen. Alt av navneskilt, bilder, skostativ etc. som er festet på vegg må fjernes. Det henvises forøvrig til utsendt skriv.


Saker fra styremøtet 26. sept.

Malearbeidene starter i fellesarealene uke 42/43. det blir sendt ut eget skriv til alle beboere.Taket på sykkelboden lekker - dette blir utbedret av T-Tak AS, som legger ny takshingel.Utelamper på balkonger; enkelte beboere opplever at utelampene av ulike årsaker slutter å fungere. Det hjelper ikke ...

Les mer


Flott jubileumsfest forrige fredag!

Over 100 beboere møtte til storslagent selskap sist fredag. Det var mange mager å mette, og mange ganer å fukte. Heldigvis innfridde innkjøpene forventningene til selv den mest rutinerte festløve; Strøm-Larsen grillet førsteklasses mat, og vår lokale baker, Kakeriet, besørget flotte kaker til kaffe...

Les mer


Minikonsert i barnehagen 16.8.

Grefsenlyst barnehage feirer (naturlig nok - i likhet med borettslaget selv) 10 år denne høsten. I den forbindelse avholdes det feiring med barn og foreldre den 16.8. Det blir også en minikonsert (varighet ca. 45 min. - mellom kl 16:45-17:30), noe som medfører litt høy musikk i en begrenset periode....

Les mer


Årskontroll av brannvarslingsanlegget 1.7.

Mandag 1. juli utfører Elotec årskontroll av brannvarslingsanlegget i Grefsenlyst brl. Sirener kan tidvis bli utløst, det samme med branndører og bommer.


Saker fra styremøtet 4.6.

-Smekklåser til alle boddører blir montert i månedsskiftet juni/juli d.å.-Innbruddet i bodene er anmeldt til Politiet, og beboere som ønsker ytterligere info ifm. forsikringssaker, bes kontakte styret.-Jubileumsfesten; invitasjoner med bindende påmelding blir delt ut ila. få dager. Dato for festen e...

Les mer


Vårdugnad 2019; gedigen innsats!

Vårdugnad 2019; gedigen innsats!

Som tidligere var oppmøtet godt på årets vårdugnad. Oppgavene ble utført med stort eierskap, og stolt kostføring.Det var god stemning under arbeidet, og enda bedre stemning under den tradisjonsrike grillseansen etterpå!


Innbrudd i bodarealer

Dessverre var det i forrige uke innbrudd i flere bodarealer. Det er viktig at alle berørte beboere melder dette til sitt forsikringsselskap.Styret har politianmeldt innbruddet, og meldt inn til borettslagets forsikringsselskap. Nye boddører vil bli montert.Mer info følger.


DUGNAD UTSATT TIL ONSDAG 15. MAI!

Grunnet overhengende sannsynlighet for lite dugnadsvennlig vær f.k. torsdag, utsettes denne til onsdag 15. mai. Tidspunktet er det samme.


Rydding av sykkelboden

Se info om rydding av sykkelboden her.


Vårdugnad torsdag 9. mai

Det inviteres igjen til vårdugnad. I år er denne torsdag 9. mai kl. 17:00. Vel møtt!


Garasjevask onsdag 24. april

Onsdag 24. april er det tid for garasjevask. Derfor må alle kjøretøy og alt utstyr fjernes fra gulvarealet i tidsrommet 08:00 - 14:00.Vi vil nødig unngå omvask på felleskapets regning.


Valg av styremedlemmer 2019

Se valgkomitéens innstilling her.


Varsel om ordinær Generalforsamling 2019

Styret og USBL varsler med dette om ordinær Generalforsamling 2019. Les varselet her.


Oppdatert strømpris ifm. ladestasjonene

Styret har rådført seg med Lade i Norge ang. pris pr. kWh ifm. ladestasjonene. Etter en liten inforunde og prisberegning som tar høyde for kostpris på strøm + vedlikeholdskostnader, settes prisen foreløpig til kr. 1,50 pr. kWh.Prisen endres med umiddelbar virkning.


Julebrev fra styret

Se julebrev som sammenfatter styrets arbeid i 2018 her!


Viktig info ifm. ladestasjonene

Da er ladeanlegget for EL-biler koblet opp mot Cloud Charge og alt er lagt til rette for at forbruk og betaling skjer automatisk opp mot den enkelte bruker. Du som bruker ladestasjonen må gjøre følgende innen fredag kl. 12:00: Gå inn på www.ladeinorge.no og registrer deg som «ny bru...

Les mer


OPPDATERING ladestasjoner og Cloud Charge

Ladeanlegget i garasjen er ferdig montert, og de som har bestilt og fått montert ladestasjon kan ta denne i bruk. Styret vil iløpet av uken få tilgang til og opplæring i systemet som skal sørge for automatisk avlesning og fakturering (Cloud Charge). Inntil videre er ladestasjonene «åpne» og brukeren...

Les mer


OPPDATERING ladestasjoner!

Hoel Elektro venter på at Hafslund skal montere Kwh -måler for anlegget. Etter at denne er montert gjenstår ca. 2 dagers arbeid fra Hoels side.Går alt etter planen, så er det strøm i alle ladepunkter i slutten av denne uken.


Julegrantenning 2. desember!

Styret håper så mange som mulig har anledning til å komme. Se invitasjon her!


Feilutsendt faktura for eiendomsskatt fra USBL

USBL har ved en feiltakelse sendt ut inkassovarsel og/eller purring på eiendomsskatt. Dette kan sees bort ifra. Alle berørte beboere får ny faktura fra USBL.


Presisering fra DEFA ang. ladestyring

DEFA presiserer ift. gårsdagens møte. Se her!


Varsel om strømutkobling ifm. elbilopplegg

Se info her!


Beboermøte ang. elbil og DEFA ladesystem

Se info her!


Merking av gangfelt i felles vei

Vi er glade for at det gjøres fartshemmende tiltak i Grefsenkollveien, og ønsker å bidra til at området vårt får et roligere trafikkbilde. Derfor innhentes tilbud på oppmerking av 3x gangfelt med tilhørende skilting i felles kjørevei. Prosjektet er et resultat av tett samarbeid med Grefsenkollvei...

Les mer


Fremdrift ladestasjoner

Mange er spente på, og klare til å få montert ladestasjoner. Hoel Elektro har hatt noe kapasitetsproblemer, men lover igangsetting i uke 45, og ferdigstillelse i uke 48. Detaljert plan kommer i uke 39, og denne blir publisert i ny sak på Grefsenlyst.no


Saker fra styremøte 23.8.2018

Elbilsaken; Grefsenlyst har fått innvilget støtte fra Oslo Kommune til utbyggingen. Dette reduserer regningen med kr. 130.000,- Oppussing av fellesarealer; Styret har besluttet å gjennomgå planer for oppussing av innvendige fellesarealer. Igangsetting f.k. vinter/vår. Arbeidet omfatter ...

Les mer


Saker fra styremøte 20.6.2018

Elbilsaken; Styret har besluttet å gå for løsningen fra Hoel Elektro. Bakgrunnen for dette er at totalprisen ender så godt som likt og at utstyret fra Zaptec vil gi lavere ladekapasitet enn utstyre fra Salto. Videre mener styret, etter en helhetsvurdering, at løsningen fra Hoel Elektro gir a...

Les mer


Branntilløp i bygg E, 10.06.2018

Ca. kl. 04:00 søndag 10.06 gikk brannalarmen i bygg E. Brannvesenet ble varslet, og var på plass etter få minutter. Kilden viste seg å være en tørrkokt kjele. Alle (brann)systemer i borettslaget fungerte prikkfritt, og det var ingen personskade. Alt var ryddet og ferdig utredet kl ...

Les mer


Saker fra styremøte 30.5.2018

Saker som ble behandlet på styremøtet 30.5.2018; 1) Styret har innhentet et tilbud til ang. ladeplasser for EL bil. 2) Brannøvelsen - justeringer er gjort ihht. styrets krav. All funksjon er nå 100% korrekt. 3) P-plasser i garasjen - styret skal innhente tilbud på ny oppmerking av garasjepl...

Les mer


Dugnad!

Så er det igjen tid for dugnad, og vi håper alle som kan stiller. Oppmøtet har historisk sett vært meget godt. Det blir grilling om været tillater det, og drikke til alle! Se info om dato her!


Vasking av garasjeareal

Bygårdsservice skal vaske garasjeanlegget fredag 25. mai fra kl 08.00-14.00. Det er viktig at alle kjøretøy, tilhengere og annet som dekker gulvarealet fjernes senest kl. 08:00 og ikke settes tilbake før kl. 14:00. På denne måten unngår vi å ta av felleskapets midler for å bekoste omvask. St...

Les mer


Saker fra styremøte 12.4.2018

Saker som ble behandlet på styremøtet 12.4.2018;1) Styret tar seg av oppfølging av brannøvelsen. Oppmøtet viser at beboerne bryr seg om borettslaget.2) Siste forberedelser til årsmøtet f.k. mandag kl. 18:003) Behandling av to forsikringssaker.


Saker fra styremøte 13.3.2018

Styret har besluttet å samle noen saker fra hvert styremøte for publisering på grefsenlyst.no.Følgende saker ble behandlet den 13.3.:1) Forberedelser til generalforsamling (16. april kl. 18:00). Egen innkalling kommer.Gjennomgang av årsregnskap og innkomne forslag.2) Behandling av beboerklage3) Godk...

Les mer


Varsel om Generalforsamling 2018

Varselet kan leses her!


Velkommen til julegrantenning!

Se invitasjonen her!


Viktig info om ventilasjonsanlegget

Enkelte beboere opplever støy i ventilasjonsanlegget. For en god stund tilbake ble hele dette systemet innjustert. Det var en tidkrevende og kostbar oppgave, da ventilasjonsfirmaet måtte inn i alle leilighetene for å justere/kontrollere.Nå viser det seg at noen på nytt opplever støy. Dette er sannsy...

Les mer


Garasjeåpnere

Styret har godkjent salg av en spesifikk type garasjeåpner. Arild Bakke og Frode Nordby står for hhv. innkjøp og distribusjon.Versjonen for 12V uttak i bil er underkjent av styret, da det tidligere er kommunisert at garasjeåpner ikke skal ligge i kjøretøy. Dette for å gjøre jobben vanskeligere og mi...

Les mer


Fantastisk innsats på dugnaden 2017!

Tradisjonen tro var det igjen duket for en klassisk maiaktivitet; dugnad! Som vanlig møtte både stor og liten opp for å gjøre en flott innsats.Det ble raket, luket, kostet, børstet, spylt, vasket, plantet, tømt, ryddet, renset, flyttet og løftet.Til slutt ble det grilling, latter, gode samtaler og k...

Les mer


Innkalling til dugnad!

Endelig er dato for årets dugnad spikret. Styret har i år valgt å ikke legge beslag på den sårt etterlengtede lørdagen. Derfor avholdes årets dugnad torsdag 4. mai kl. 18:00.Klikk her for å se invitasjonen!


Varsel om økning i felleskostnader

Styret har besluttet å øke felleskostnadene fom. 1.1. 2017. Se her for mer info.


Julegrantenning 27. nov.

Styret inviterer til julegrantenning. Se her for info!.


Viktig ang. Canal Digital

Styret har inngått ny avtale med Canal Digital om leveranse av TV og internett-tjenester.Nærmere detaljer om innholdet i avtalen vil bli sendt til den enkelte fra Canal Digital i nær fremtid.I forbindelse med den nye avtalen sender Relacom en SMS til andelseierne om at de onsdag og torsdag denne uke...

Les mer


Årskontroll av brannvarslingsanlegget

Fredag 7. okt. mellom kl. 08:00 og 16:00 vil Elotec gjennomføre den årlige testingen av brannvarslingsanlegget vårt.


Problemer med svakt vanntrykk?

Styret har fått henvendelser fra beboere som opplever svakt og varierende vanntrykk. Kommunen tar nå tak i saken, og skal gjennomføre en trykktest på den offentlige vannledningen vår.Styret kommer tilbake med mer info når testen er utført.


Oppbevaring av sko oa. i fellesarealer

Styret ber igjen om at beboerne i unødig grad ikke bruker ganger og fellesområder til oppbevaring av sko og andre private gjenstander.


Endring av vinduer i bygg A

Eier av en av leilighetene i 7. etg. i A-blokken har søkt Styret om å få gjøre en endring når det gjelder vinduer mot sør.Styret har godkjent endringen under forutsetning av at eier dekker alle kostnader ved endringen og at den utføres i h.h.t. alle relevante forskrifter.Arbeidet vil bli utført i uk...

Les mer


MC parkering i garasjen

Generalforsamlingen åpnet for etablering av MC parkering i garasjen. Se info her


EL bil plasser

Generalforsamlingen åpnet for montering av ladestasjoner til EL bil. Se info om hvordan du melder deg på her


Ny dugnadsdato 10. mai!

Styret ønsker velkommen til vårdugnad tirsdag 10. mai kl 17:30. Invitasjonen kan leses her


Garasjevask

Mandag 2. mai mellom kl 08:00 og 14:00 er det igjen tid for rundvask av garasjen. Det er viktig at alle følger disse retningslinjene for at garasjen skal fremstå som ren og trivelig for alle!


Stort engasjement på Generalforsamling

Styret ønsker å takke alle fremmøtte på Generalforsamlingen. Engasjementet var stort, og vi fikk drøftet alle saker på en fin måte.Løsninger/forslag på spørsmål som ble stilt, publiseres på nett så snart som mulig.


Varsel om innkalling til Generalforsamling 2016

Innkallingen kan leses her


Canald Digital / TvN -kanalene

Canal Digital og Discovery rakk ikke å bli enige om en ny avtale sist helg.Se utdypende info her


Julebrev fra Styret

Årets julebrev kan leses her


Lavere rente hos DnB

Etter milde forhandlinger, har Styret klart å få ned renten på felleslånet til 2,15% p.a. Det er selvsagt gledelig nytt, og vi håper at dette blir tatt godt i mot.Generelt presser vi banken(e), forsikringsselskapen(e) o.a. hele året for å få de beste betingelsene for oss som bor i Grefsenlyst.Ved ev...

Les mer


Julegrantenning!

Styret inviterer til julegrantenning. Se invitasjon her


Varsel om økning i felleskostnader

Varselet kan kan leses her


Lysarmatur i boder

Hoel Elektro har utredet muligheten for å montere ekstra lysarmatur i de bodene som har dårlig belysning.Initiativet er privat, og hver beboer må selv bekoste arbeidet.Interesserte beboere bes ta kontakt med Styret innen 31.12 d.å. for mer informasjon.


Rydding i sykkelboden/fellesarealer

Nå er det igjen tid for rydding i sykkelboden og fellesarealer.Alle må merke sine egne sykler. De som ikke blir merket, kastes. Merkelapper fra tidligere år godtas ikke.Sykler som ikke er fullstendige og/eller komplette, akebrett og andre ting som ikke skal være i sykkelboden og/eller utvendige stat...

Les mer


Pass på deg selv og naboen i sommer!

For at Grefsenlyst skal fremstå like flott etter ferien, minner vi alle om viktigheten av å ikke slippe inn fremmede som ringer på. Dette er også viktig for å forebygge tyverier fra garasje og boder.I tillegg er det lurt å stoppe avis/blad -abonnement for perioden man er på ferie. Ser du at det hope...

Les mer


Fuger rundt teglsten på veranda

Styret har fått tilbakemelding fra beboer ang. fuger som drysser/slipper rundt teglsten på veranda. Feilen er tidligere rettet, men problemet har altså vist seg igjen.I tillegg til dryssing, kan fugen ved regnvær løse seg opp og sette merker/flekker på veranda.Styret ber om tilbakemelding fra alle s...

Les mer


Alfa Malermester i gang på Grefsenlyst

Alfa har allerede kommet godt i gang. Alle trefasader er nå vasket, og malingen påbegynt. Arbeidet blir enklere og mer effektivt hvis alle berørte rydder sin veranda.Firmaet skulle opprinnelig sel henge opp lapper/varsel om arbeider en stund før igangsettelse.


Vel overstått dugnad!

Styret ønsker å takke alle fremmøtte på dugnaden lørdag 25. april. For en innsats alle gjorde! Søppeldunkene ble skuret til både tårene og blodet rant. Det gikk sikkert et par fingre da ristene foran inngangsdørene ble demontert og montert.Beboerne med de grønneste fingrene sørget for nydelig beplan...

Les mer


Garasjevask 14. april

Garasjeanlegget skal få sin etterlengtede manikyr og pedikyr tirsdag 14. april.Alle kjøretøy og tilhengere samt gjenstander (som uansett ikke skal stå på gulvet) må fjernes for at vaskingen skal bli så effektiv som mulig.Det blir også hengt opp påminnelser.


Dugnad 25. april!

Styret inviterer til dugnad 25. april kl. 14:00! På programmet står som vanlig bl.a. kosting/feiing/spyling og planting av blomster i krukkene.Pølser og god drikke serveres av grillmester Mads!


Nye Husordensregler vedtatt på Generalforsamling 23. mars

Nye Husordensregler ble vedtatt på Generalforsamling den 23. mars. Endringene er små, men Styret føler at selve ordlyden nå er mer spisset og presis.Styret ønsker samtidig å takke for en hyggelig og effektiv Generealforsamling. De nye Husordensreglene finner du under "Snarveier" på forsiden.


Ruter øker frekvensen på 56 bussen

Styrene i boligselskapene her på Grefsen har samarbeidet en lang periode med å overbevise Ruter om at vi trenger økt kapasitet på 56-bussen i rushtiden morgen og kveld. Denne uken fikk vi endelig beskjed om at fra 7. april vil det bli kvarters avganger i rushtidene. Det har vært mye korrespondanse m...

Les mer


Nytt innbruddsraid i Akebakkeskogen 24. feb.!

Akebakkeskogen brl. har dessverre på nytt opplevd innbrudd og skade. Tyver har demontert store deler av interiøret i 2 biler. Det er fjernet GPS systemer, seter, xenonlys mm.Om noen har tips i saken, bes de kontakte Styret, så blir dette straks videreformidlet.Styret i Grefsenlyst ber alle beboere o...

Les mer


Innbruddsraid i Akebakkeskogen 23. feb!

Forskrekkede beboere i Akebakkeskogen våknet i går opp til oppbrutte boddører og forsvunne bildekk/felger.Styret ber alle beboere i Grefsenlyst om å sjekke sine boder for evt. skader. Det er foreløpig ikke meldt om tyveri/oppbrutte boddører i Grefsenlyst.


Velkomstbrev til nye beboere

Alle nye beboere fom. 1.3. 2015 vil få tilsendt et velkomstbrev fra Grefsenlyst brl. Dette skrivet tar for seg nøkkelopplysninger om anlegget og borettslaget vårt, praktiske opplysninger, samt kontaktinfo til Styret.Brevet kan leses i sin helhet her


Julebrev fra Styret

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle en god jul og et godt nytt år. Julebrevet går igjennom noen av de viktigste sakene i år, og kan leses her.


Info fra Vann og Avløpsetaten

Vann og Avløpsetaten vil i morgen utføre arbeid på vannledningen i Grefsenkollveien. Dette er samme ledning som Grefsenlyst er tilknyttet. Vannet vil derfor være stengt mellom kl 08:00 og 15:00 i morgen 17. desember.Det anbefales å la vannet renne noen minutter (kaldt) før det igjen benyttes. Pass o...

Les mer


Takrenner på balkong

HB Blikk AS vil mandag 10. november starte montering av takrenner på de balkongene som styret mener dette er nødvendig. Vi har lagt til grunn at tiltaket skal redusere risikoen for at balkongglass og armløper (aluminium) blir forringet og ødelagt. Enkelte balkonger er derfor ut fra vår vurdering mer...

Les mer


Canal Digital kommer på besøk

10. november kommer Canal Digital på besøk. De vil ringe på døren til den enkelte beboer, og spørre om noen trenger teknisk hjelp med oppsett etc. I tillegg er selvsagt hovedformålet å spørre om evt. oppgradert linje/flere kanaler.Se forøvrig infoskriv fra Canal Digital her


Styret henvender seg igjen til Ruter

Vårt Styre, og Styrene i omkringliggende borettslag, har i dag sendt et samlet brev til Ruter, bydelsdirektøren og Bymiljøetaten. Forholdet gjelder det dårlige tilbudet på rute 56 Solemskogen/Nydalen.Nye busser har blitt satt inn på denne ruten, og til manges forbauselse har antall sitteplasser blit...

Les mer


Info fra Canal Digital

Canal Digital har sendt ut info som er nyttig for nye brukere. Infoskrivet kan leses her


Beboerinfo, okt. 2014

Styret deler ila. få dager ut beboerinfo. For deg som er på nett, kan du lese det her allerede nå!


Sjekk varmtvannsberederen din!

Aftenposten har publisert en artikkel på bakgrunn av pressemelding fra OSO. Feilen kan omfatte flere av berederne i vårt borettslag.Styret oppfordrer derfor alle om å undersøke slik det er beskrevet fra leverandør.Artikkelen kan leses her


Husk spørreskjema ang. innglassing!

Husk at svarfristen for spørreskjema ang. innglassing er 20. august 2014.


Dobbel hastighet!

Dobbel hastighet!

Gledelig nyhet fra Canal Digital! Alle beboere blir kostnadsfritt oppgradert fra 2/1 Mbps til 5/2 Mbps.Oppgraderingen skjer frem mot sommerferien, og beboere behøver ikke foreta seg noe annet enn i noen tilfeller å restarte modemet.


Ferietid i Styret, men fortvil ikke!

Ferietid i Styret, men fortvil ikke!

Det er tid for ferie, og epostadressene til Styret vil ha noe lengre (og sporadisk) svartid i sommermånedene.Vi setter pris på tilbakemeldinger, så har du noe på hjertet, send det til oss i Styret!


Flassing på murfasade - Snarlig tilbakemelding!

Flassing på murfasade - Snarlig tilbakemelding!

Styret har denne uken blitt kjent med en sak hvor beboer opplever flassing av porøs og dårlig heftende murpuss/fuge mellom teglstein på verandaen. Disse skadene oppstår ikke nødvendigvis rundt balkongen, derfor er det viktig å ta en generell titt på veggene. Kanskje er det noen som tilfeldigvis oppd...

Les mer


Takrenner (testing)

Takrenner (testing)

Styret tester prototypen av takrenneløsning. Installasjonen kan observeres i front av bygg C (2. etg.). Det vil fortløpende vurderes løsninger for hele borettslaget. Hovedmålet med takrennene, er å forhindre betongavrenning på balkongglassene.Prosjektet har estetiske og selvsagt økonomiske aspekter ...

Les mer


Dugnadsinnsats!

På dugnaden sist lørdag var det som vanlig meget godt oppmøte. Vi fikkutført raking av plenene, kosting, spyling, omplanting av en del busker,steinsetting ved gjesteparkeringen, planting av blomster i krukkene vedinngangsdørene, fjerning av en furu ved innkjørselen fra Grefsenkollveienm.m. Dette gjø...

Les mer


Garasjevask 28. april

Mandag 28. april vil garasjeanlegget vårt bli rengjort. Alle biler og gjenstander må flyttes om morgenen. Slik sikrer vi at jobben blir gjort effektivt, med et renest mulig resultat.


Grefsenlyst AS anker dommen fra Tingretten

Styret har foreløpig ikke fått tilgang til detaljene i anken, men vil informere så snart vi har fått dette.


Endelig er det... VÅRDUGNAD!

Styret inviterer til vårdugnad, lørdag 26. mai kl 14:00.Vi trenger alltid en ekstra trillebår, en rake, rive, spade og/eller et par sylskarpe øyne. Etter arbeidsøkten vil det bli servert forfriskninger av ypperste klasse.Vel møtt!


Info om dom i rettsaken

Styret informerer om dom i rettssaken her.


Postkasseskilt

Mange beboere har montert spennende postkasseskilt. Styret oppfordrer likevel alle til å benytte standardisert type beregnet for våre postkasser, slik at uttrykket blir så uniformt og ryddig som mulig.Skiltene skal være hvite med sort skrift, og i størrelse 58x94mm.Postens versjon finnes herRune's v...

Les mer


Info om låskasser og badekabiner

Backe har gått med på å bytte samtlige låskasser og sylindre i Grefsenlyst brl. (private ytterdører), slik at disse tilfredsstiller de strengeste krav fra FG.Det skal også gjøres en mindre modifikasjon i taket på badekabinene.Brev blir sendt ut til alle beboere, slik at disse arbeidene kan avtales m...

Les mer


Beboerinfo 01, 2014

Styret informerer i årets første "Beboerinfo". Det vil også bli delt ut et fysisk eks. til alle, men allerede nå kan du lese alt sammen her.  


Innkjøringsbom

Mange merket seg sikkert at innkjøringsbommen til gangveiene ble demontert den 23. des. Grunnen til dette, var hærverk utført natt til samme dag. Heldigvis var ikke motor og drivverk berørt, men bommen ble kraftig bøyd, og gikk ikke opp/ned som den skulle. Vår alles nevenyttige Frode Nordby har nå ...

Les mer


Gjesteparkering *Nye rutiner for Smart Security*

Etter vedvarende misbruk, på tross av mange oppfordringer, ser Styret seg nødt til å endre kontrollrutinene for gjesteparkeringen. Smart Security har fått tillatelse til å sjekke reg. nr. på kjøretøy som benytter gjesteplassene. Hvis kjøretøyet er registrert på adressen Grefsenkollveien 14 A-E, vil...

Les mer


Gjesteparkering

Arbeidet med bygging av barnehage utenfor Grefsenkollveien 16 er så smått i gang. I den forbindelse forsvinner den store åpne plassen som tidligere har vært benyttet til parkering. Som følge av dette, har Styret merket seg økt misbruk av våre gjesteplasser. Smart Security er informert om tingenes ti...

Les mer


Håndløpere monteres i uke 47, 48 og 49

Backe monterer nye håndløpere i alle bygg de neste 3 ukene. Utbedringen er et ledd i reklamasjonssaken. Det lagres derfor endel håndløpere utenfor våre bygg (lange stålrør som ligger på paller).


Nye benker våren 2014

Nye benker våren 2014

Styret har besluttet å kjøpe inn to benker og ett bord til gressplenen foran sykkelboden fra Norsk Forankring A/S. Alt er i samme serie som eksisterende benker, forskjellen er at de nye får ryggstøtte. Ifm. innkjøp får vi, gjennom USBLs Miljøfond, dekket ca. 50% av kostnaden.   Utstyret blir...

Les mer


Ny servicekontakt i Backe

Servicekontakt i Backe, Knut Dybsjord, har sluttet i sin jobb. Alle henvendelser skal heretter stiles til vår nye servicekontakt Britt-Iren Stuestøl Winther på adresse service@backe.no. 


Oppdatering; reklamasjonssaken

Det arbeides kontinuerlig med reklamasjonssaken og Styret har fått til en noe mer konstruktiv dialog med Grefsenlyst A/S. Dette har blant annet resultert i at problemet med drenering utenfor garasjeporten er avklart, dører i bodareal i blokk C som slår i hverandre vil bli rettet, det vil bli montert...

Les mer


Rettsaken er berammet

Rettsaken mot Backe er berammet til uke 7 2014. Arbeidsgruppen, bestående av både tidligere og nåværende styremedlemmer, har denne uken vært i møte med borettslagets advokat. Vi kommer tilbake med evt. ny relevant info fra dette møtet.


Brukererfaringer med nye Canal Digital -dekodere

Alle skal nå ha fått levert nye dekodere fra Canal Digital.Styret måtte presse på Canal Digital for å få igjennom denne avtalen, og vi håper alle nyter godt av de nye "boksene". Brukeropplevelsen bør være av en annen dimensjon ift. den gamle Sagem dekoderen.Hvis noen likevel skulle ønske hjelp til e...

Les mer


Reklamasjonssaken

De som skulle ønske å få oversendt en kopi av stevningen, bes henvende seg til Styret. Oppgi fullt navn og leilighetsnummer uoppfordret.


Info fra Canal Digital

Alle beboere skulle ultimo juni ha fått utlevert hver sin nye dekoder. Dessverre blir leveransen forsinket av sikkerhetstesting.Ny dato er ikke satt, men CD håper å kunne levere rett etter sommeren. Se forøvrig skriv fra CD.


Info vedr. lekkasjesensorer

Ifm. montering av lekkasjesensorer, har enkelte beboere opplevd at disse stenger vannet uten at lekkasje er et faktum. Dette kan skyldes vibrasjon/overfølsomhet. Berørte beboere bes ta kontakt med styret, slik at informasjonen kan stiles videre til utførende (Kolsås Rør AS).   Se forøvrig dette...

Les mer


Ny Tv dekoder!

Levering av ny TV dekoder fra Canal Digital (CD) nærmer seg. Boksene skal være CD i hende ultimo mai/primo juni, og vil deretter bli levert til utførende installatør. Videre blir hver andelseier kontaktet for detaljert info ang. montering/oppkobling. Følg med for oppdatert info!


Bilder fra vårdugnad 2013

Det var fint lite å si på oppmøte til vårens dugnad! Konsentrasjonen var til å ta og føle på da oppgavene skulle fordeles. Alle gangveier ble behørig kostet og spylt. Skråningene rundt tomta ble renset for sneiper, plastflasker og annet rask. Høyttrykksspyleren kom virkelig godt med på g...

Les mer


Canal Digital og TV2 endelig enige.

Canal Digital melder i dag at TV2s nisjekanaler igjen skal vises til alle kunder. I første omgang er det Bliss, Filmkanalen, Zebra og Nyhetskanalen som igjen blir å finne i kanallisten. TV2 Sport lanseres noe senere. TV2 melder at kundene nok må regne med en prisøkning. Styret kommer tilbake til ko...

Les mer


E-post adresse

Hei, styret jobber kontinuerlig for å forbedre vår kommunikasjon. Hvis du ønsker å få nyhetene direkte i din postkasse så er det fint om du sender din epost til styret.grefsenlyst@borettslag.net - oppgi der din boenhet med både bokstav, leilighet og navn slik at vi får laget en oversikt. Det e...

Les mer


Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
  

Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.