Enkelte beboere opplever støy i ventilasjonsanlegget. For en god stund tilbake ble hele dette systemet innjustert. Det var en tidkrevende og kostbar oppgave, da ventilasjonsfirmaet måtte inn i alle leilighetene for å justere/kontrollere.

Nå viser det seg at noen på nytt opplever støy. Dette er sannsynligvis grunnet at det har blitt justert på ventiler inne i leilighetene.


Ta deg derfor tid til å lese igjennom dette infoskrivet.