Barnehagen i E-blokka avholder brannøvelse fredag 23.septemeber 2022 mellom kl 10-11.

Dette til orientering.