RYDDING I SYKKELBODEN
09. mai 2021

Det er på tide å frigjøre plass i sykkelboden og rydde bort sykler som ikke benyttes. Vi trenger sårt de få plassene som vi har.

DUGNAD 2021
06. mai 2021

Også i år er det behov for dugnad, og siden det ikke ble noen dugnad i 2020, så vi har flere oppgaver som vi ønsker å få utført i år.

VALG AV STYREMEDLEMMER FOR 2021
26. april 2021

Robotklippere
22. april 2021

Etter en nøye vurdering av kost vs. nytte har Grefsenlyst Borettslag gått til anskaffelse av robotklippere, les mer

VEDLIKEHOLD AV BALKONGDØR
17. april 2021

Opplever du at balkongdøren din har blitt «tung og treg»? Den trenger en dråpe smøring en gang iblant. Og så enkelt kan det gjøres.

Rengjøring av garasjeanlegget
13. april 2021

Garasjeanlegget rengjøres onsdag 28. april mellom kl. 07:00 - 14:00.

Problem med lufting av hunder og løse katter
06. april 2021

Det er veldig hyggelig med husdyr, men ikke med husdyr som gjør fra seg der vi bor og oppholder oss. Vi vil derfor gjenta, det er IKKE lov å lufte hunder, les mer

Oppgradering av calling anlegget
22. mars 2021

Borettslaget ble utsatt for et større lynnedslag i fjor høst. Dette førte til at flere fikk problemer med calling-apparatene sine, les mer

Nabovarsel Grefsenkollveien 8 C
18. mars 2021

Styret har nylig mottatt nabovarsel fra Grefsenkollveien 8 C. De skal rive eksisterende garasje og bygge ny. Styret har vurdert saken og vil ikke protestere, les mer

Varsel om støy
15. mars 2021

Noen av dere har sikkert både sett og hørt at det monteres takrenner i noen av leilighetene hos oss i dag. Det medfører dessverre en del støy. Vi beklager at dette ikke

Det er IKKE tillatt å lufte hunder på inne på barnehagens område!
08. mars 2021

Det er forbudt å lufte hunder inne på barnehagens område.

VENT PÅ GRØNT LYS!
02. mars 2021

Vi presiserer at man må vente på grønt lys og helt åpen port før man kjører inn eller ut.

Eiendomsskatt 2021
24. februar 2021

Faktura for eiendomsskatten kommer i nær fremtid fra vår forretningsfører USBL på vegne av Oslo Kommune. Den blir sendt ut medio mai 2021 og oktober 2021.

Feilmelding på betaling ved bruk av ladere
18. februar 2021

Det er flere som har meldt om problemer med enkelte ladestasjoner til EL-bil. Styret er i kontakt med leverandør av betalingssystemet for å finne ut av hva problemet er.

Etasjenummer
13. februar 2021

Alle oppgangene ble malt i 2020. For å sluttføre dette prosjektet vil det bli malt etasjenummer på veggene i alle etasjer.

Ordinær generalforsamling - Onsdag 9. juni 2021
19. januar 2021

Grefsenlyst Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 09.06.21 Forslag som andelseier ønsker behandlet på GF må være styret i hende senest 10.02.21

Henting av juletrær
31. desember 2020

Juletrær kan legges i krysset ved Akebakken/Grefsenkollveien innen tirsdag 12.januar kl. 10:00. Fei opp eventuelle barnnåler du/dere legger igjen i fellesområdene.

Nye priser på gass
16. desember 2020

"Styret har nå rutinemessig fått fylt opp gasstanken foran vintersesongen. Dette er gass som den enkelte som har gasspeis benytter seg av.

CALLINGANLEGGET I LEILIGHETENE
24. november 2020

I etterkant av lynnedslaget i august er det flere beboere som har klaget til Styret over at callinganlegget og svarapparatene ikke lenger fungerer tilfredsstillende.

Ny informasjon om JULEGRANTENNINGEN
01. november 2020

Pga av smittevernhensyn blir det ingen felles samling i forbindelse med tenning av julegranen, men granen blir selvføgelig tent.