Det blir julegrantenning søndag 1. desember kl. 18:00. Vel møtt til denne etterhvert så tradisjonsrike samlingsstunden!