Ny, høyere rente på felleslånet. OBOS-banken har sendt oss varsel om at de hever renten med 0,5 %-poeng til 2,45 % fra 22.07.22. Ny effektiv rente blir da 2,47%.