Renten på felleslånet gikk opp til 2,95 % p.a. med virkning fra 13.09.22. Tidligere rente var 2,45 % p.a. Vi har ikke fått melding om dette tidligere grunnet en glipp i kommunikasjonen mellom OBOS-banken og USBL eller internt i USBL.