Renten på felleslånet I OBOS-banken gikk opp til 3,90 % p.a. med virkning fra 07.01.23.