Renten på felleslånet i OBOS banken gikk opp til 3,65% p.a. med virkning fra 25.11.22.