Saker som ble behandlet på styremøtet 30.5.2018;

1) Styret har innhentet et tilbud til ang. ladeplasser for EL bil.

2) Brannøvelsen - justeringer er gjort ihht. styrets krav. All funksjon er nå 100% korrekt.

3) P-plasser i garasjen - styret skal innhente tilbud på ny oppmerking av garasjeplassene. I tillegg innhentes det, i samarbeid med G14 og G16, pris på oppmerking av forgjengerfelt ved utkjøringen vår.

3) Sykkelboden - denne skal ryddes, og alle berørte beboere vil få en henvendelse fra styret.

4) Plassen på andre siden av veien - denne skal antakelig tas i bruk igjen. Alle beboere oppfordres til å ta kontakt med Bymiljøetaten, og fortelle hva de ønsker at tomten brukes til. Bruk skjema via link; https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/rad/rad002?execution=e1s1