VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I GREFSENLYST BRL.

Styret har etter generalforsamlingen i 2021 bestått av følgende medlemmer:

Verv                                       Navn

Styreleder                               Øyvind Rutledal

Styremedlem                          Sigrid Rannem

Styremedlem                          Ann-Cathrin Nyberg

Styremedlem                          Mads Skotheimsvik

 

Følgende er på valg for to år:

Styremedlem                          Mads Skotheimsvik

Styremedlem                          Sigrid Rannem

 

I Vedtektene fremkommer følgende:
«Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to til fire andre medlemmer med inntil to varamedlemmer.»

De som er interessert i å delta i styret, må melde seg til styreleder Øyvind Rutledal på e-post:
styret.grefsenlyst@borettslag.net eller ved å legge en melding i hans postkasse i 14 A i forkant av generalforsamlingen som er 05.04.22.

Det er også mulig å foreslå kandidater under selve generalforsamlingen, men da må den/de man foreslår ha akseptert å stille til valg.